Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số 25/TB-UBND Thông báo về việc phân công lịch trực các ngày Thứ bẩy, Chủ nhật trong tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND-UBND và công chức xã Đồng Lioeen 31/05/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
2 số 55/BC-UBND Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC xã Đồng Liên năm 2021 30/05/2022
3 Số 52/BC-UBND Báo cáo kết quả đánh giả thủ tục hành chính năm 2022 20/05/2022
4 22/TB-UBND Thông báo về việc phân công lịch trực các ngày Thứ bẩy, Chủ nhật trong tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND-UBND và công chức xã Đồng Liên 05/05/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
5 Số 47/BC-UBND Báo cáo việc triển khai thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã Đồng Liên 26/04/2022 Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch UBND xã
6 Số 20/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện quy định giờ làm việc mùa hè năm 2022 07/04/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
7 19/TB-UBND Thông báo phân công lịch trực các ngày Thư bẩy, Chủ nhật trong tháng 4 và các ngày Lê Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4-01/5 năm 2022 của Lãnh đạo UBND và công chức xã Đồng Liên 30/03/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
8 Số 34/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện CCHC xã Đồng Liên quý I, phướng hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022 15/03/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
9 34/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2022 24/02/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
10 29/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 21/02/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
11 24KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua , khen thưởng xã Đồng Liên năm 2022 14/02/2022
12 19/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Đồng Liên năm 2022 21/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
13 17/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 18/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
14 16/KH-UBND Kế hoahcj rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 18/01/2022
15 08/KH-UBND Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022 14/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
16 số 07/KH-UBND Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 13/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
17 10/KH-UBND Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Đồng Liên năm 2022 13/01/2022
18 Số 05/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 10/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
19 Số 04/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 06/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã
20 Số 03/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính xã Đồng Liên năm 2022 04/01/2022 Tạ Văn Phin, Chủ tịch UBND xã

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6479

Tổng truy cập: 130782

XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn