KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÔNG TÁC THI ĐUA KHAN THƯỞNG XÃ ĐỒNG LIÊN NĂM 2021

10-03-2021 15:03

xem tại đây.


XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn