HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LIÊN KHÓA XX, NHIỆM KY 2021-2026

01-07-2021 10:12

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, HĐND xã Đồng Liên tổ chức kỳ họp thư nhất, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh của HĐND, UBND theo luật định.

Dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Thái Nguyên; Đ/c Nguyễn Văn Tư Bí thư Đảng ủy; các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn xã; Dự Kỳ họp có 21 đại biểu trúng cử HĐND xã Đồng OLieen khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, thay mặt Ủy ban bầu cử, đ/c Nguyễn Thị Nho, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đo, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBBC xã đã chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minmh bạch. Qua đó đã lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ cúa Nhân dân. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân.

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy TP Thái Nguyên tặng hoa chức mừng đại biểu trúng cử HĐND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, đúng luật, Hội đồng nhân dân xã Đồng Liên đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban của HĐND; chức danh Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả: Đ/c Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Liên khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; Đ/c Nguyễn Phi Khánh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tiịch HĐND xã khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đ/c Tạ Văn Phin - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Đ/c Nguyễn Thị Nho, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, TRưởng Ban dân vận Thành ủy TP Thái Nguyên, tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy và Đ/c Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chức mừng Thường trực UBND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Đ/c Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã và chức mừng 21 đại biểu trúng cử HĐND xã Đồng Liên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chi Hoàng thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chi Hoàng Thị Minh Thu đề nghị xã cần nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thức XXIV đã đề ra, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đề nghị các đại biểu HĐND xã Đồng Liên phát huy tính dân chủ, đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn 2021-2026 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Cùng với đó, các đại biểu HĐND xã cần phải phấn đấu và thực hiện tốt chương trình hành động của minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân./.
        

 

Nguyễn Văn Quân
Tổng hợp sau Kỳ họp.

XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn