Danh sách các đồng chí Ban Thường Vụ, Ban chấp Hành Đảng bộ xã Đồng Liên, khóa XXIV, niệm kỳ 2020 - 2025

25-11-2020 14:06

 Ban Thường Vụ: Gồm 5 đồng chí

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Tư. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2. Đồng chí. Phạm Tiến Quyết. Phó Bí thư THường Trực Đảng ủy xã.

3. Đồng chí : Tạ Văn Phin. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

4. Đồng chí: Nguyễn Trọng Luyện. Chủ tịch UBMTTQ xã.

5. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Mạnh Trí. Trưởng Công An xã.

 Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí.

1. Đồng chí. Nguyễn Văn Tư. 

2. Đồng chí. Phạm Tiến Quyết

3. Đồng Chí. Tạ Văn Phin

4. Đồng chí. Nguyễn Trọng Luyện

5. Đồng chí. Nguyễn Hoàng Mạnh Trí

6. Đồng chí. Nguyễn Thị Nho

7. Đồng chí. Nguyễn Thị Hồng Hiên

8. Đồng chí. Nguyễn Văn Quân.

9. Đồng chí. Nguyễn Phi Khánh

10 Đồng chí. Tạ Văn Sớm

11. Đồng chí. Nguyễn Văn Tám

12. Đồng chí. Lê Thị Nguyên

13. Đồng chí. Nguyễn Văn Tùng

14. Đồng chí. Hoàng Văn Tường

15. Đồng chí. Nguyễn Mạnh Tưởng

 

 XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn