Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án quan trọng

23-10-2020 18:07

Trần Nhung - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5726

Tổng truy cập: 1985

XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: ...

Chịu trách nhiệm nội dung: ...

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • ...
  • donglien@thainguyencity.gov.vn