THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỒNG LIÊN QUÝ III NĂM 2020

25-08-2020 08:49

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỒNG LIÊN

Quý II năm 2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 759/2014/NQ – UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2020 cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo UBND xã tổ chức tiếp công dân vào các ngày thứ sáu hàng tuần, cụ thể:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

tiếp công dân

1.

Đ/c Tạ Văn Phin

Chủ tịch UBND

Thứ sáu, ngày 05/7/2020

Thứ sáu, ngày 12/7/2020

Thứ sáu, ngày 19/7/2020

Thứ sáu, ngày 26/7/2020

Thứ sáu, ngày 03/8/2020

Thứ sáu, ngày 10/8/2020

Thứ sáu, ngày 17/8/2020

Thứ sáu, ngày 24/8/2020

Thứ sáu, ngày 31/8/2020

Thứ sáu, ngày 04/9/2020

Thứ sáu, ngày 11/9/2020

Thứ sáu, ngày 18/9/2020

Thứ sáu, ngày 25/9/2020

 

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ Lãnh đạo UBND xã thực hiện tiếp công dân theo chuyên đề.

- Thời gian: Sáng từ 8 h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 17h00.

- Địa điểm: Phòng Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã, Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tinhr Thái Nguyên

2. Công chức văn phòng – Thống kê ; Tổ tiếp công dân UBND xã; Bộ phận Tư pháp; các bộ phận chuyên môn có liên quan phối hợp chuẩn bị tốt địa điểm, nội dung, phục vụ chu đáo cho công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã./.XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn