Gặp mặt 91 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và 73 năm ngành Kiểm tra Đảng

14-10-2021 16:59

ĐẢNG ỦY XÃ đỒNG lIÊN GẶP MẶT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC DÂN VẬN, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 73 NĂM NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

Ngày 14/10/2021 Đảng ủy xã Đồng Liên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2021); công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021; Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2021) và 73 năm ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

Dự buổi gặp mặt có các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội, cán bộ, công chức xã, các đ/c bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phạm Tiến Quyết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã ôn kỷ niệm 91 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 73 năm ngành kiểm tra Đảng, đồng thời đánh kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của cac tổ chức xây dựng Đảng xã Đồng Liên.

(Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng)

9 tháng đầu năm 2021 trong trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của xã; song các tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; đã tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch đề ra; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và Nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả, thành tích đã đạt được, trong thời gian tới các tổ chức xây dựng Đảng xã Đồng Liên tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; dẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm the tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; công tác kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng xã Đồng Liên đạt chuẩn nông hôn mới nâng cao, xây dựng bộ mặt nông thôn xã Đồng Liên ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XÃ ĐỒNG LIÊN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Phin - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Đồng Liên. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083 933 382
  • donglien.tp@thainguyencity.gov.vn